Cookie Policy

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:

· Administratorem Pani/Pana danych jest Agencja Piast Wołomin Wołomin, ul. Szopena 4 tel 22 787 89 54; e-mail: ubezpieczenia.piast@gmail.com

· Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy demontażu pojazdu oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz Ustawy o recyklingu pojazdów.

· Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być ZUS, US, Bank, Ubezpieczyciel, Wydział Komunikacji. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

· Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres okres 10 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym nastąpił demontaż pojazdu.

· Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO

· przysługuje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

· podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.